Kollektivavtal och avtalsnyheter

Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare. Avtalen kallas kollektivavtal eftersom de gäller för flera personer – det vill säga ett kollektiv av individer.

Om du är medlem hos oss, kan du logga in och hitta ditt kollektivavtal via Mina sidor

Ledarna och avtalen

Idag förhandlar Ledarna på ca 80 avtalsområden och det innebär att vi är avtalspart på dessa 80 avtal. Vi har även medlemmar på områden där vi inte är direkt avtalspart och på dessa områden bevakar vi avtalsutvecklingen och försöker bli avtalspart.

Behövs kollektivavtal?

Ja, avtalen reglerar och garanterar rättigheter för arbetstagarna. Idag omfattas 90 procent av alla anställda av kollektivavtal, vilket ger konkurrensneutralitet. De anställda garanteras försäkringsskydd, ersättningar, löneavtal med mera. Fördelarna med den svenska modellen är att reglerna får större legitimitet. Det är även lättare att branschanpassa och ändra avtalen; parterna träffar avtal per branschområde och äger därmed frågan. Det befrämjar ansvar och goda relationer mellan parterna. På detta sätt kan kollektivavtalen fungera som ett verktyg.

Allmänna villkor och övriga avtal

Kollektivavtal består av ett antal avtal, varav de allmänna villkoren reglerar allt från anställningens ingående med arbetstid, semester, sjuklön, övertidskompensation, föräldralön med mera till anställningens upphörande med uppsägningstider. Dessutom kan det finnas avtal om till exempel arbetsmiljö, kompetensutveckling, uppfinningar och praktikanställning.

Det finns också avtal som omfattar stora grupper tjänstemän, som till exempel pensionsavtal, försäkringar och trygghetsavtal.

De fackliga organisationerna har satsat på att stärka upp medlemmarnas pension via kollektivavtalen. Denna avtalspension är idag ett nödvändigt komplement till den allmänna pensionen.

En förutsättning för att kollektivavtalet, och avtalspensionen, ska gälla är dock att din arbetsplats har kollektivavtal. Din arbetsgivare är skyldig att, senast en månad efter det att anställningen har påbörjats, skriftligen informera om vilka villkor som ska gälla i anställningen om den är avsedd att vara längre än en månad.

Ett anställningsavtal innehåller det som du och din arbetsgivare kommit överens om utöver det som regleras i kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning. Detta brukar innehålla uppgifter om:

  • Befattningen
  • Placeringsort
  • Anställningsform
  • När du ska börja
  • Vilken lön som ska gälla (och vilket års löneläge)
  • Hur lång semester du har
  • Vilket kollektivavtal som tillämpas
  • Eventuella andra löneförmåner

Om du har en vd-befattning gäller inte lagen om anställningsskydd. Det är då extra viktigt att upprätta ett anställningsavtal som även reglerar vad som gäller vid anställningens upphörande.

Kollektivavtal och rollen som företrädare

Som inloggad företrädare kan du här få information om kollektivavtal kopplat till din roll.

För medlemmar

Ditt kollektivavtal

Om du är medlem hos oss, kan du logga in och hitta ditt kollektivavtal via Mina sidor.