Avtalsrörelsen 2020

Avtalsrörelsen 2020 blev inte lik någon tidigare avtalsrörelse. Då coronapandemin bröt ut pausades avtalsrörelsen under våren för att återupptas till hösten.

Ledarnas kollektivavtal på cirka 80 avtalsområden är färdigförhandlade och information har skickats via e-post till berörda medlemmar och lokala företrädare och en avtalsnyhet för respektive avtal finns publicerad här på webbplatsen. 

Att avtalsrörelsen sköts upp innebar för Ledarnas del att avtal om allmänna villkor blev förlängda. Ledarnas centrala lönebildningsavtal, som är sifferlösa processlöneavtal, gäller fortsatt tillsvidare. Läs mer på sidan Ledaravtalet.

I 2020 års avtalsrörelse krävde Ledarna förbättringar med betoning på ledarskapets värde och driver chefernas frågor inom följande prioriterade områden:

  • Hållbara chefer
  • Förbättrad lokal lönebildning för chefer
  • Chefens kompetensutveckling
  • Chefens nåbarhet och flexibilitet
  • Ytterligare avsättning till deltidspension

Vår vision är att alla anställda i Sverige ska ha en bra chef.