Avtalsrörelsen 2020

Den 31 mars löper merparten av Ledarnas kollektivavtal på ca 80 avtalsområden ut. Vår vision är att alla anställda i Sverige ska ha en bra chef.

Avtalsrörelsen skjuts upp. Läs mer här: Även Ledarna skjuter upp avtalsrörelsen 2020 till hösten.

I 2020 års avtalsrörelse kräver Ledarna förbättringar med betoning på ledarskapets värde och driver chefernas frågor inom följande prioriterade områden:

  • Hållbara chefer
  • Förbättrad lokal lönebildning för chefer
  • Chefens kompetensutveckling
  • Chefens nåbarhet och flexibilitet
  • Ytterligare avsättning till deltidspension

Avtalsnyheter