Avtalsrörelsen 2020

Avtalsrörelsen pausades under våren när coronapandemin bröt ut och de befintliga kollektivavtalen prolongerades till den 31 december 2020. Med start den 1 oktober återupptogs de centrala förhandlingarna igen.

Några avtalsområden är nu färdigförhandlade men fortfarande kvarstår en del. När ett avtalsområde är färdigförhandlat sänds information via e-post till berörda medlemmar och lokala företrädare och en avtalsnyhet publiceras på ledarna.se.

Att avtalsrörelsen sköts upp innebar för Ledarnas del att avtal om allmänna villkor blev förlängda. Ledarnas centrala lönebildningsavtal, som är sifferlösa processlöneavtal, gäller fortsatt tillsvidare. Läs mer på sidan Ledaravtalet.

Ledarnas kollektivavtal på ca 80 avtalsområden omförhandlas nu under resten av året och i vinter.

I 2020 års avtalsrörelse kräver Ledarna förbättringar med betoning på ledarskapets värde och driver chefernas frågor inom följande prioriterade områden:

  • Hållbara chefer
  • Förbättrad lokal lönebildning för chefer
  • Chefens kompetensutveckling
  • Chefens nåbarhet och flexibilitet
  • Ytterligare avsättning till deltidspension

Vår vision är att alla anställda i Sverige ska ha en bra chef.

Avtalsnyheter