Avtalsrörelsen 2023

Här läser du om Ledarnas övergripande yrkanden i avtalsrörelsen 2023.

Ledarskapets värde – för en hållbar värld

Som Sveriges chefsorganisation verkar Ledarna för bättre förutsättningar för chefer att vara chefer och ledare. Chefer med ett tydligt mandat, resurser, handlingsfrihet och aktivt stöd från arbetsgivaren ger en bättre och mer framgångsrik verksamhet som låter alla medarbetare komma till sin rätt. Ledarnas vision är att alla har en bra chef.

Ledarna bidrar till omställningen genom att uppmana, inspirera och kompetensutveckla medlemmar att leda i förändring. Samhället behöver ställa om nu – och för att lyckas med det behövs ett modigt, innovativ och lyhört ledarskap. Chefer innehar ansvarsfulla och strategiskt viktiga roller i omställningen

För att klara omställningen till ett hållbart samhälle måste vi förstå att det börjar och slutar med ledarskapet. Ett gott ledarskap är grundläggande för att skapa resultat. Även om ledarskapet är personligt och formas av individens värderingar, förmågor och drivkrafter så är chefens organisatoriska förutsättningar avgörande för att ledaregenskaperna ska kunna omsättas i praktiken.

Ledarna tror på individens förmåga att ta eget ansvar för sin professionella utveckling, sin personliga konkurrenskraft och sina chefsvillkor. Därför stärker Ledarna chefer genom att utgå från individens behov. Chefer tillför verksamheter värde genom sitt ledarskap som bidrar till att verksamheter når bättre resultat – alla vinner på ett bra ledarskap. Därför ska ett gott ledarskap löna sig.

Ledarnas övergripande inriktning i avtalsrörelsen 2023 innehåller yrkanden inom följande områden:

  1. Förbättrad lokal lönebildning för chefer – Ledaravtalet
  2. Hållbara chefer
  3. Ytterligare avsättningar till flex-/deltidspension
  4. Inkoppling (där det är aktuellt)

Fördjupning inom de olika områdena läser du på sidan Ledarnas övergripande inriktning i avtalsrörelsen.