Chefens arbetsmiljö

Din egen arbetsmiljö avgör förutsättningarna för att du ska kunna göra ditt jobb och samtidigt må bra.

Som chef kan det hända att du åsidosätter dig själv när du fokuserar på dina medarbetare. Men din egen och dina medarbetares hälsa hänger förstås ihop. Ju bättre förutsättningar du har, desto bättre kan du stötta och leda dina medarbetare. Kom ihåg att precis som att du är ansvarig för dina medarbetares arbetsmiljö, är också din chef ansvarig för din.

En studie gjord av Christin Mellner vid Stockholms universitet visar att chefer jobbar mer än andra, har svårare att sova och oftare går till jobbet när de är sjuka. Arbetslivet förändras snabbt och kraven på cheferna ökar hela tiden, samtidigt som gränserna mellan jobb och privatliv suddas ut.

Vi på Ledarna jobbar fokuserat för att sprida kunskap och bilda opinion för att förbättra chefers arbetsmiljö. Vi pratar bland annat om hur man blir ”hållbar” som chef.

Hållbara chefer – metoder och verktyg

För att kunna göra ett bra jobb och hålla länge som chef behöver du rätt förutsättningar runtomkring dig.

Modellen KASAM* – som står för ”känsla av sammanhang” – beskriver just de förutsättningarna. Kortfattat handlar det om att ditt uppdrag behöver kännas hanterbart, begripligt och meningsfullt.

Upplever du ditt uppdrag som hanterbart, meningsfullt och begripligt? KASAM hjälper dig att ta reda på det.

Här hittar du metoder och verktyg för att se till att just dessa förutsättningar finns på ditt jobb.

Testa din egen arbetssituation

Du kan börja med att testa din egen arbetssituation med Chefskompassen. Efter att du svarat på våra 18 påståenden, får du en bild av de förutsättningar du har i ditt jobb, och vad du eventuellt kan behöva åtgärda för att bli mer hållbar som chef.

Kartlägg gemensamma förutsättningar tillsammans

För att kartlägga hur chefer i din organisation upplever sina förutsättningar, kan ni använda en enkät. Vi har tagit fram ett underlag med frågor och svarsalternativ som ni kan använda er av, och en mall för att sammanställa resultaten.

Använd resultaten för att ta reda på vilka områden ni tillsammans behöver förändra

Dialogverktyget ”På rätt väg”

Ytterligare ett hjälpmedel för attpå ett konstruktivt sätt lyfta frågan om chefers förutsättningar är dialogverktyget ”På rätt väg”. Du kan använda det som underlag till en kort dialog, en fördjupande workshop eller som en inledningsövning på regelbundna möten.

Köp På rätt väg i vår webbshop

Håll en workshop

Planera en workshop tillsammans med chefer på alla nivåer i din organisation. Syftet är att ni tillsammans undersöker hur ni ser på era förutsättningar att hålla som chefer på lång sikt. Där kan ni gemensamt komma fram till vad ni behöver från arbetsgivarens sida och vilket ansvar ni själva har för er arbetsmiljö.

Använd vårt workshopmaterial ”Hållbara chefer” som stöd.

Prata med din chef om ditt uppdrag

För att du ska kunna göra rätt prioriteringar behöver du förstå ditt uppdrag. Verksamheten och omvärlden förändras hela tiden, därför är det viktigt att du och din chef har en regelbunden dialog om uppdraget och stämmer av vilka förväntningar som finns på dig.

Boka ett samtal med din chef, där ni tillsammans klargör:

  • Ditt uppdrag och dina ansvarsområden.
  • Ditt mandat och dina befogenheter.
  • Vilket stöd du har på olika håll i organisationen.
  • Hur tillgänglig du förväntas vara.
  • Vilken förståelse du har för företagets hela verksamhet och om den behöver förbättras.

Se till att din chef får samtalspunkterna i förväg, så ni båda har möjlighet att förbereda er. Exempel på frågeställningar hittar du i vår checklista för uppdragsdialog.

Flexibilitet och gränslöshet

Förmågan att sätta gränser är avgörande för din psykiska hälsa. Ju mer flexibelt och fritt arbetslivet blir, desto större är risken att gränserna mellan jobb och privatliv suddas ut.

Oavsett hur roligt ditt jobb är, behöver du få tid och möjlighet att återhämta dig. Det är kritiskt för att du ska må bra på lång sikt.
Fundera på hur din balans mellan arbetsliv och privatliv ser ut. Använd gärna Prevents verktyg Balansguiden om du behöver hjälp. Prata ihop dig med dina kollegor och din chef, så ni kan skapa ett gemensamt förhållningssätt.

Exempel på frågeställningar att diskutera kring:

  • Hur tillgänglig behöver man vara när man stannat hemma för att man är sjuk eller har ett sjukt barn? Hur kan andra veta hur tillgänglig man orkar vara?
  • Kan man vara ledig men ändå svara på samtal? När är det okej att inte svara i telefonen?
  • Hur snabbt kan man förvänta sig svar på e-post på olika tider och dagar?
  • Vilka förväntningar har vi på varandra, och hur kan vi säga ifrån när de blir för stora?
  • Hur kan vi bli tydligare med våra förväntningar kring olika arbetsuppgifter?

Att vara chef

Om du är intresserad av att läsa mer om chefers situation på dagens arbetsmarknad, kan du läsa vår kartläggning Att vara chef från 2015.

Chefoskopet – om organisatoriska förutsättningar

Suntarbetsliv har tagit fram Chefoskopet, ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det är tänkt att användas i ledningsgrupper med stöd av en processledare, men det kan också användas av andra grupper som vill lära sig mer om organisatoriska förutsättningar, till exempel samverkansgrupper och skyddskommittéer.

* KASAM-modellen


Modellen KASAM utvecklades av Aaron Antonovsky, som var professor i socialmedicin under andra halvan av 1900-talet. Han intresserade sig för varför vissa individer lyckas klara sig igenom extrema umbäranden med sin psykiska hälsa i behåll. I boken ”Hälsans mysterium” presenterar han modellen, som handlar om sambandet mellan vår psykiska hälsa och i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar.

För företrädare

Arbetsmiljö och rollen som företrädare

Som inloggad företrädare kan du här få information om arbetsmiljö som rör din roll på arbetsplatsen.

Opinion

Så tycker Ledarna

Vi på Ledarna driver opinion i samhällsfrågor som är viktiga för våra medlemmar. Det handlar till exempel om lön, chefsvillkor, jämställdhet, mångfald och hållbarhet.

Läs om vår verksamhetsidé, identitet och ideologiska plattform i skriften Idé och framtid.