Chefens arbetsmiljö

För att leda din verksamhet, vara till stöd för dina medarbetare och själv må bra, behöver du ha en god arbetsmiljö och goda organisatoriska förutsättningar.

Som chef kan det hända att du sätter dina egna behov åt sidan när du fokuserar på dina medarbetare. Men din egen och dina medarbetares välbefinnande hänger naturligtvis ihop. Ju bättre förutsättningar du har, desto bättre kan du stötta och leda dina medarbetare. Kom ihåg: Precis som du är ansvarig för dina medarbetares arbetsmiljö, är också din chef ansvarig för din.