Chefens arbetsmiljö

Din egen arbetsmiljö avgör förutsättningarna för att du ska kunna göra ditt jobb och samtidigt må bra.

Som chef kan det hända att du åsidosätter dig själv när du fokuserar på dina medarbetare. Men din egen och dina medarbetares hälsa hänger förstås ihop. Ju bättre förutsättningar du har, desto bättre kan du stötta och leda dina medarbetare. Kom ihåg att precis som att du är ansvarig för dina medarbetares arbetsmiljö, är också din chef ansvarig för din.

Chefens arbetsmiljö vid hemarbete och arbete på distans

I den här filmen berättar Lisa Wiklund, tidigare chefsutvecklare på Ledarna, hur du som chef kan göra för att i tid uppmärksamma både dina egna och teamets arbetsmiljörisker vid hemarbete.

Kraven på chefer ökar

En studie gjord av Christin Mellner vid Stockholms universitet visar att chefer jobbar mer än andra, har svårare att sova och oftare går till jobbet när de är sjuka. Arbetslivet förändras snabbt och kraven på cheferna ökar hela tiden, samtidigt som gränserna mellan jobb och privatliv suddas ut.

Hållbarhet handlar inte bara om miljö och kvalitet, utan att vara hållbar i alla delar i en verksamhet.

Vi verkar för chefens arbetsmiljö

Vi på Ledarna arbetar med att sprida kunskap och bilda opinion för att förbättra chefers arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar. Vi vet att chefer gör skillnad. Därför tjänar företag och organisationer på att verka för hållbara chefer, för att attrahera rätt personer för de viktiga chefsuppdragen.

Att erbjuda chefer rimliga förutsättningar är en viktig konkurrensfördel genom att utnyttja resurserna på ett effektivt sätt.

Det är det vi på Ledarna kallar Hållbara chefer.

Aktuellt inom arbetsmiljö

  För företrädare

  Arbetsmiljö och rollen som företrädare

  Som inloggad företrädare kan du här få information om arbetsmiljö som rör din roll på arbetsplatsen.

  Opinion

  Så tycker Ledarna

  Vi på Ledarna driver opinion i samhällsfrågor som är viktiga för våra medlemmar. Det handlar till exempel om lön, chefsvillkor, jämställdhet, mångfald och hållbarhet.

  Läs om vår identitet som samhällspolitisk aktör i skriften Ledarskapets värde.