KASAM: Meningsfullhet

Att du upplever ditt arbete som meningsfullt är din starkaste motivationsfaktor. Vad vi upplever som meningsfullt är individuellt, men det finns saker i din organisation som kan bidra till din upplevelse av meningsfullhet.

Du kanske tycker ditt arbete känns meningsfullt för att du upplever att du gör skillnad, att din organisation arbetar för beaktansvärda ändamål, att du får uppskattning – eller något helt annat. Men oavsett vad du tycker skapar mening i ditt arbete så finns det några viktiga aspekter i de organisatoriska förutsättningarna som bidrar till din upplevelse av meningsfullhet.

Organisatoriska faktorer som bidrar till meningsfullhet

  • Tillit och trygghet i organisationen
  • Tillit till egen närmaste chef
  • Överensstämmelse mellan dina egna och organisationens värderingar
  • Arbetsuppgifterna är relevanta och känns meningsfulla

Att vara verksam i en tillåtande och vänlig organisationskultur gör en milsvid skillnad i jämförelse med en tävlingsinriktad repressaliekultur där oro och rädsla styr våra val. Att känna tillit och trygghet skapar förutsättningar att våga uttrycka åsikter, vara sig själv och ha mod att pröva sig fram när det inte finns några färdiga lösningar.

Som chef är du arbetsgivarens företrädare. Att arbeta i en organisation vars värderingar inte står i samklang med dina egna blir därför ansträngande när du behöver stå upp för beslut och inriktning som går emot din egen övertygelse.

Att arbetsuppgifterna du utför känns vettiga och relevanta bidrar också till meningsfullhet. Motsatsen, att hantera så kallade illegitima uppgifter, skapar stress och påverkar din hälsa och motivation mer än arbetsbelastningen i sig. Arbetsmiljöforskningen benämner uppgifter som normalt inte associeras med chefens yrkesroll och professionella identitet, men som ofta ändå måste utföras för att verksamheten ska fungera, illegitima uppgifter.

Öka din upplevelse av meningsfullhet

  • För att kunna öka din upplevelse av meningsfullhet behöver du vara klar över vad som faktiskt motiverar dig och ger dig energi – att helt enkelt synliggöra dina drivkrafter. Kan du göra mer av det som motiverar dig och mindre av sådant som inte gör det?
  • Du kanske behöver fundera på att gå vidare i din yrkeskarriär om ditt nuvarande chefsuppdrag inte upplevs som meningsfullt. Som medlem i Ledarna kan du få individuell karriärrådgivning.

Sveriges chefer om meningsfullhet

Var femte chef uppger att de minst varje vecka utför uppgifter som de undrar över om de egentligen behöver göras överhuvudtaget och nästan tre av tio chefer om de är vettiga och meningsfulla.

Men trots att chefer ofta har ett krävande och utmanande arbete, upplever drygt nio av tio chefer att arbetet nästan alltid är meningsfullt.

Sex av tio chefer uppger också att de gärna skulle rekommendera andra att satsa på chefsyrket.