Fler nyheter
Rapport 4 maj 2022

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommuner och regioner – en kunskapssammanställning

Chefer, och det sätt de utövar sitt ledarskap på, är avgörande för hur verksamheter fungerar och hur medarbetare upplever sin arbetssituation.

Rapport: Chefers organisatoriska förutsättningar i kommuner och regioner – en kunskapssammanställning

För att utöva ett gott ledarskap som gynnar verksamheten behöver chefer rimliga organisatoriska förutsättningar. Men så ser det inte alltid ut och sämst ställt är det i våra kommuner och regioner.

Ledarna har här sammanställt ett antal studier, utredningar och rapporter som alla pekar på samma sak. Det saknas alltså inte fakta, men trots denna kunskap vidtas inte tillräckliga åtgärder.

Ledarna uppmanar aktiva politiker i regioner och kommuner att prioritera chefers organisatoriska förutsättningar för att kunna utöva ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap och samtidigt må bra i sitt uppdrag över tid.

  1. Granska kritiskt förutsättningar i organisationen
  2. Synliggör chefers arbetsmiljö
  3. Se över chefsuppdragen
  4. Ge chefer tillgång till stödfunktioner
  5. Minska medarbetargruppernas storlek
  6. Se över processer och strukturer
  7. Skapa forum för dialog och utbyte
  8. Se över tillämpningen av tidsbegränsade chefsförordnanden