Fler nyheter
Rapport 23 april 2019

Chef i nöd och lust

Chef i nöd och lust – förutsättningar för en lång och hållbar chefskarriär.
Chefens chef viktig för en lång och hållbar chefskarriär.

Chefers organisatoriska och sociala stöd kan vara helt avgörande för beslutet att fortsätta utvecklas som chef eller helt enkelt lämna sitt chefsuppdrag. Chefens egen chef visar sig ha en avgörande betydelse för detta vägval.

Mest påfrestande i chefers vardag är hög arbetsbelastning och mest stödjande är en bra chef, mötet med andra människor och möjlighet att arbeta med utveckling av verksamheten.

Rapporten bygger på en forskningsstudie (Holmberg m.fl. 2018) där man följt upp ett antal chefer efter tio års tid, i syfte att följa upp deras arbetsförhållanden och karriärutveckling.

Rapport: Chef i nöd och lust

Hållbara chefer 10 år senare

Uppföljning av forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer.

I en studie vid Lunds universitet har forskare följt upp 55 chefer, som deltog i forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer under åren 2007–2008, i syfte att följa upp deras arbetsförhållanden och karriärutveckling.

Fyra av tio chefer har lämnat arbetet som chef. De som fortsatt i chefsuppdrag rapporterade, bland annat, 11 år tidigare en högre grad av rollklarhet och stöd från närmaste chef. De hade också högre värden avseende en känsla av sammanhang (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet).

Med erfarenhet blir chefer tryggare i sin chefsroll. I studien rapporterar cheferna att de är skickligare i sitt arbete, kan identifiera förändringsbehov och sätta mål bättre, få med sig medarbetare, lösa problem och har större social skicklighet och mer inflytande i sin ledarroll.

Forskningsstudie: Hållbara chefer 10 år senare