Mångfald

För Ledarna är det självklart att samhällets mångfald också återspeglas bland Sveriges chefer.

Ledarnas vision är att Alla har en bra chef. Då behöver chefer rekryteras, behållas och utvecklas utifrån kompetens, meriter och potential. Ska man hitta de bästa cheferna behöver man börja leta i hela befolkningen och dra nytta av mångfalden som finns i samhället. Därför behöver bilden av chefen breddas.

Verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö gynnas av jämnare könsfördelning, mångfald och inkludering på alla nivåer och i alla sektorer.

Bland Sveriges chefer är kvinnor, personer med utländsk bakgrund, någon form av funktionsvariation eller nedsatt arbetsförmåga, hbtqi-personer samt introvert personlighet underrepresenterade. Det är tydliga indikationer på diskriminering och oförmåga att identifiera kompetens. Att människor väljs bort eller väljer bort en chefskarriär är slöseri med resurser.