Fler nyheter
Rapport 20 februari 2023

Introvert och chef – ett underskattat drag?

Går det att ha en introvert personlighet och samtidigt vara chef? Sverige har lägst andel introverta chefer, endast 23 procent. Det är inte representativt för befolkningen i övrigt, då nästan var tredje person i västvärlden uppskattas vara introvert.

Den extroverta personligheten upplevs som social, utåtriktad, positiv och energisk. Karaktärsdrag som ofta förknippas med bilden av en chef. Men den introverta personlighetens eftertänksamma, inlyssnande och mer stillsamma drag är lika värdefull.

I Ledarnas rapport utmanar vi normen om att chefer ska vara extroverta och lyfter fram värdet av mångfald, även när det gäller extro- respektive introversion.

Läs rapporten: Introvert och chef – ett underskattat drag?

Det finns många missuppfattningar om vad introversion innebär. Men olikheten mellan introverta och extroverta ligger endast i hur vi laddar vår mentala energi och vart vi riktar den – utåt om omvärlden eller inåt mot våra tankar och reflektioner. Vi har alla tillgång till både intro- och extroverta drag, men vi känner oss mest bekväma med något av dragen och olika situationer ger eller tar olika mycket energi.

Oavsett om du är intro- eller extrovert chef är det en fördel att du dels förstår dina egna behov för att bäst komma till din rätt, dels har förståelse för vad det innebär att leda medarbetare eller samverka med andra kollegor som inte har samma preferens som du själv.

Vi vill öka kunskapen om vad introversion innebär och också påvisa dess styrka. För att få de bästa cheferna behöver bilden av vem som kan vara chef breddas.

Ur rapporten

  • Intro- eller extroversion är en av flera dimensioner som utgör vår personlighet.
  • Den extroverta normen gör att introverta personer känner ett krav på att anpassa sig.
  • Skillnaderna mellan intro- och extroversion ligger i varifrån vi hämtar vår energi, vilka tankar och känslor som väcks tillsammans med andra människor kontra när vi är ensamma.
  • Lägst andel introverta chefer återfinns i Sverige, 23 procent.
  • Högst andel introverta chefer återfinns i Sydkorea, 58 procent.