Europeiskt samarbete

Europeiskt samarbete är viktigt för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft. Ledarna anser att det är helt centralt att samarbetet inom EU utvecklas med bibehållet starkt folkligt stöd, då de stora ödesfrågorna, inte minst klimatet, behöver lösas med gemensamma krafter, inte på nationell nivå.

Ledarna är aktiva medlemmar i Europeiska chefsorganisationen CEC för att kunna påverka chefers villkor på ett internationellt plan.

Genom PTK är Ledarna också representerade i Arbetsmarknadens EU-råd som verkar för partsgemensamma ställningstaganden för att värna kollektivavtalets ställning och den svenska arbetsmarknadsmodellen.