Fler nyheter
Pressmeddelande 27 juni 2016

Svensken kritisk mot bristen på mångfald bland chefer

Svensken tycker inte att chefskåren speglar samhället i stort, och ingen kvinna hamnar på topp tio-listan när allmänheten ska nämna en chef. Det visar två nya undersökningar av TNS Sifo som Sveriges chefsorganisation Ledarna låtit göra.

– Bilden av vem som kan och vill bli chef måste breddas för att skapa mer utrymme för varierad kompetens, säger Annika Elias, ordförande Ledarna. Nu behövs fler förebilder och mer transparenta karriärvägar för dem som inte motsvarar dagens chefsnorm.

För Ledarna handlar mångfaldsarbetet i grund och botten om att ha ett arbetsliv och arbetsplatser där personer inte begränsas av till exempel funktionsnedsättning, kön eller etnicitet. Det handlar också om allas lika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden – även att bli chef. Antalet sökande till varje chefsjobb har halverats de senaste åren samtidigt som Sverige inom en snar framtid kommer att behöva 125 000 nya chefer.

– Med ett stigande chefsrekryteringsbehov har vi inte råd att förbise kompetenta personer på grund av fördomar och gamla tankemönster, säger Annika Elias.

Mångfaldsbrist i både media och verklighet

Medieundersökningen från TNS Sifo visar att bara några enstaka procent av nyhetsinslag och artiklar rapporterar om chefer med utländsk bakgrund, och mycket få artiklar handlar om t ex unga chefer eller chefer med funktionsnedsättning. Vd:n är i hög grad man, medan chefer på lägre nivåer oftare är kvinnor. Chefens chef är fortfarande en man.

Bristen på mångfald får indirekt kritik i hur allmänheten ser på mångfalden i chefskåren. I studien framkommer att endast 15 procent av de svarande tycker att chefskåren i Sverige i dag speglar samhället mycket eller ganska bra, och 47 procent att cheferna speglar samhället ganska eller mycket dåligt. Representationen av hur det verkligen ser ut i dagens Sverige saknas bland Sveriges chefer – i dubbel bemärkelse.

Läs: Ovanligt bra chefer sökes – en undersökning om mångfald i Sveriges chefskår

Om undersökningarna

Undersökningen riktad till allmänheten genomfördes under april-maj 2016 och bygger på 1 005 webbintervjuer med slumpmässigt rekryterade paneldeltagare, yrkesverksamma (inklusive föräldralediga) mellan 20-67 år. Medieundersökningen genomfördes genom att analysera rapporteringen kring chefer och vd:ar i cirka 800 artiklar och nyhetsinslag under januari-april 2016. En komplett källförteckning finns i undersökningen.

För mer information

Cecilia Malmström, pressekreterare, telefon 073-152 97 40.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 99 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.