Fler nyheter
Medlemsnyhet 20 september 2021

Chefsintervju: Distansledarskap kräver fler möten

Zdenko Zecevic leder geografiskt spridda medarbetare. Att leda digitalt ställer högre krav på täta möten och tydlighet, säger han.
Zdenko Zecevic. Foto: Karina Ljungdahl.

Redan innan pandemin var Zdenko Zecevics medarbetare utspridda på olika platser. Digital teknik är ett komplement, men ersätter inte verkliga möten, menar han.

– Min personal består av ingenjörer och chefer uppdelade i tre grupper som befinner sig på olika geografiska platser. Medarbetarna är självgående, de är proffs på sina yrken och kan ofta mer än jag. Min roll som chef blir att coacha, lösa problem och att göra planering till sammans med medarbetarna och kontakten med personalen är oerhört viktig.

Som sektionschef på Astra Zeneca i Södertälje med ansvar för kalibrering och mätteknik leder han medarbetare som arbetar med underhåll, kalibrering och validering. Mycket arbete sker i direkt anslutning till tillverkningen ute på fabrikerna.

Trots den geografiska spridningen hade Zdenko Zecevic liten erfarenhet av att leda digitalt och fördelade i stället sin närvaro mellan de olika grupperna. När pandemin bröt ut fick han lägga om sitt arbetssätt.

– Vi är en supportorganisation och behöver ofta finnas på plats, men i den mån det var möjligt började vi nu arbeta hemifrån.

Men när Zdenko Zecevic själv inte kunde vara på plats ute hos personalen i samma utsträckning, fick han i stället ta betydligt fler möten. All den interaktion som tidigare skedde spontant när han besökte de olika arbetsgrupperna var han nu tvungen att boka in.

– När du leder digitalt gäller det att inte försvinna. Du måste nästan vara ännu mer tillgänglig än tidigare.

Det gäller också att ta hänsyn till medarbetarnas individuella behov.

– Människor är så olika. Vissa söker kontakt, andra kan sitta tysta ett helt teamsmöte och märks inte om man inte söker upp dem. Som chef måste jag beakta all personal, hålla i mina möten och ha enskilda samtal med alla medarbetare så att jag inte tappar någon på vägen.

Så får distanschefen alla medarbetare att känna sig sedda:

  • Ställ direkta frågor till de medarbetare som sitter tysta under teamsmöten.
  • Boka in regelbundna individuella samtal där du lyssnar mer än du pratar.
  • Var extra tydlig med hur du jobbar för att stötta varje enskild medarbetare i hens utmaningar.

Zdenko Zecevic

Ålder: 55.
Bor: Villa i Rönninge.
Familj: Gift, dotter 19, son 16.
Gör: Sektionschef på Astra Zeneca i Södertälje med ansvar för kalibrering och mätteknik.
Utbildning och karriär i korthet: Högskoleutbildning. Chef på statligt bolag. Började som gruppchef på Astra Zeneca 2002. Nuvarande position sedan 2017.
Medlem i Ledarna: Sedan 2002.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2021.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!