Fler nyheter
Pressmeddelande 21 april 2023

Sveriges chefer vill ha kompetensutveckling – men kunskapen om Trygghetsöverenskommelsen är låg

Hur väl känner Sveriges chefer till Trygghetsöverenskommelsen? Det har Sveriges chefsorganisation Ledarna frågat sina medlemmar i en stor undersökning. Resultatet presenteras idag i rapporten Livslångt lärande för chefen – behöver chefen kompetensutveckling?

22 500 chefer har svarat på hur väl de känner till Trygghetsöverenskommelsen och hur de ser på sina egna behov av kompetensutveckling samt vilken inställning deras arbetsgivare har till kompetensutveckling.

– Vi ser att Trygghetsöverenskommelsen är okänd för de flesta chefer. Fyra av tio chefer känner inte till innehållet. Bara drygt var tionde chef har en ganska hög eller hög kännedom om innehållet, säger Anna Thoursie, rapportförfattare och chefsekonom Ledarna.

Rapport: Livslångt lärande för chefen – behöver chefen kompetensutveckling?

Fler än 40 procent av cheferna bedömer att de i hög eller i ganska hög utsträckning har behov av kompetensutveckling redan inom de närmaste två åren. Det är inga avsevärda skillnader mellan hur chefer på olika chefsnivåer bedömer i vilken utsträckning de har behov av kompetensutveckling.

Det är ännu mindre skillnader mellan hur chefer med olika utbildningsnivåer bedömer sina kompetensutvecklingsbehov. Chefer med gymnasium som högsta utbildning bedömer att de har lika mycket behov av kompetensutveckling som chefer som har högskoleutbildningar som är längre än tre år.

Drygt 80 procent av cheferna upplever att de jobbar hos arbetsgivare som har en ganska positiv eller mycket positiv inställning till kompetensutveckling. Knappt 10 procent av cheferna har arbetsgivare som de upplever har en ganska eller mycket negativ inställning till kompetensutveckling.

– Den viktigaste slutsatsen i denna rapport är att parterna måste ta ett gemensamt ansvar för att öka kännedomen om överenskommelsens möjligheter. Det finns en bred insikt bland chefer om vilka behov de har av att uppdatera och vidga sina kunskaper för att möta de krav som den föränderliga arbetsmarknaden ställer. Trygghetsöverenskommelsen gör ett sådant livslångt lärande möjligt, säger Anna Thoursie chefsekonom Ledarna.

Om undersökningen

Rapporten är baserad på svar på de frågor i Ledarnas löneenkät under oktober-november 2022 som bland annat handlade om Trygghetsöverenskommelsen och det egna behovet av kompetensutveckling. Knappt 22 500 medlemmar svarade på frågorna om Trygghetsöverenskommelsen och kompetensutveckling, vilket ger en svarsfrekvens på 25 procent.