Fler nyheter
Rapport 21 april 2023

Livslångt lärande för chefen – behöver chefen kompetensutveckling?

Med Trygghetsöverenskommelsen fick anställda på arbetsmarknaden möjlighet till kompetensutveckling. Nu visar en rapport att en stor andel av Sveriges chefer inte känner till innehållet i Trygghetsöverenskommelsen.

Den Trygghetsöverenskommelse som Svenskt Näringsliv, LO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK skrev under i juni 2022 innebär bland annat att anställda får goda möjligheter till kompetensutveckling mitt i yrkeslivet. Fler arbetsmarknadsparter har sedan skrivit under liknande avtal. Hur väl känner chefer till innehållet i Trygghetsöverenskommelsen?

Läs rapporten: Livslångt lärande för chefen – behöver chefen kompetensutveckling?

Fakta ur rapporten

  • Trygghetsöverenskommelsen är okänd materia för de flesta chefer. Nästan fyra av tio chefer uppger att de inte alls känner till vad Trygghetsöverenskommelsen innehåller. Endast drygt var tionde chef uppger att de har en ganska hög eller hög kännedom om innehållet.
  • Fler än åtta av tio chefer upplever att de jobbar hos arbetsgivare som rent generellt har en ganska eller mycket positiv inställning till kompetensutveckling. Knappt 10 procent av cheferna jobbar för arbetsgivare som de upplever har en ganska eller mycket negativ inställning till kompetensutveckling.
  • Fler än 40 procent av cheferna bedömer att de i hög eller i ganska hög utsträckning har behov av kompetensutveckling redan inom de närmaste två åren. Emellertid uppger fler än nio av tio chefer att sannolikheten är låg eller ganska låg att de kommer att studera och nyttja studiestödet som staten och i bästa fall deras kollektivavtal erbjuder inom de närmaste två åren. Detta resultat är inte så underligt med tanke på hur liten andel chefer som svarar att de känner till innehållet väl i Trygghetsöverenskommelsen.
  • Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att det återstår ett digert arbete med att sprida information om de goda möjligheter som Trygghetsöverenskommelsen ger till kompetensutveckling under stora delar av yrkeslivet. Det finns en bred insikt bland chefer om behovet av att uppdatera och vidga sina kunskaper för att möta de krav som den föränderliga arbetsmarknaden ställer på dem. Trygghetsöverenskommelsen gör ett sådant livslångt lärande möjligt.

Om undersökningen

Rapporten är baserad på svar på de frågor i Ledarnas löneenkät under oktober-november 2022 som bland annat handlade om Trygghetsöverenskommelsen och det egna behovet av kompetensutveckling. Knappt 22 500 medlemmar svarade på frågorna om Trygghetsöverenskommelsen och kompetensutveckling, vilket ger en svarsfrekvens på 25 procent.