Veckovila

Vad är veckovila?

Svar

Under varje sjudagarsperiod har arbetstagare rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet. Veckovilan behöver inte infalla regelbundet utan kan placeras omväxlande i början och i slutet av sjudagarsperioden. Ledigheterna för två perioder kan sammanföras kring ett veckoskifte så att den sammanlagda ledigheten då uppgår till minst 72 timmar. Längsta intervallet mellan ledigheterna kan dock vara elva dygn. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får sin veckovila, och arbetstagaren får inte avstå den.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.