Inget lönesamtal

Vad ska jag göra om min chef inte bokar in ett lönesamtal?

Svar

Din lön ska sättas och bedömas efter din prestation och ditt ledarskap i relation till verksamhetens resultat och utveckling.

Det är viktigt att löneprocessen fungerar och innehåller bland annat målsamtal och lönesamtal. Löneprocessen pågår under hela året genom att du och din chef har en dialog kring ditt uppdrag. Dialogen är viktig för att du ska veta vad du bedöms på och vad du ska göra för att främja resultat och utveckling i verksamheten. Din lön bestäms alternativt föreslås i samtal mellan dig och din chef.

Därför ska du begära ett samtal om din lön om du inte blir erbjuden ett sådant.

Om du inte får regelrätta samtal om lön med din chef kan du kontakta oss för rådgivning.