Lönesamtal

Hur ska jag tänka vid mitt eget lönesamtal?

Svar

Fokusera på din egen insats vid lönesamtal och löpande avstämningar. Lyft fram hur du har bidragit till verksamhetens resultat och utveckling.

Som chef behöver du kommunicera till din chef inte bara vad du har uppnått, utan också hur du har uppnått det.

Genom att lyfta fram inte bara resultat i siffror utan också berätta om vägen dit laddar du in ett värde i hur:et och kan trycka på ditt engagemang i verksamheten. Förhoppningsvis leder det till en löneutveckling som är begriplig och relevant för dig och ditt ledarskap.

Läs mer om bland annat ditt lönesamtal som chef på våra sidor om Chefens lön.