Lovad löneökning

Jag har blivit lovad högre lön men inget händer – vad kan jag göra?

Svar

Har du skriftligen blivit lovad högre lön så visa dokumentet för din chef och be hen att fullfölja dokumentets innehåll. Lyft dokumentet vidare upp i organisationen om chefen inte agerar.

Om du muntligen blivit lovad högre lön behöver du kunna bevisa vad som sagts, när det sagts och i vilken kontext det sagts. En viktig aspekt är också vilket mandat den person har som lovat dig högre lön. Dokumentera din upplevelse av vad som hänt och prata med din chef om det. Om ni inte når samsyn rekommenderar vi att du pratar med hr eller motsvarande funktion.

I regel kopplas en löneökning till din kompetens, prestation och resultat, samt hur du utövat ditt ledarskap under året. Att utanför pågående löneprocess muntligen lova en löneökning är inte ett förfarande som vi rekommenderar.