Arbetsmiljöansvar vid hemmaarbete

Hur ser arbetsmiljöansvar och skattemässiga frågor ut vid arbete hemifrån?

Svar

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar oavsett var arbete utförs. Det spelar ingen roll i vilken omfattning arbete utförs på distans eller från en arbetsplats.

Ur ett skatterättsligt perspektiv kan omfattningen av distansarbete få betydelse för vilken plats som ska anses vara tjänsteställe enligt inkomstskattelagen. Läs mer på Skatteverkets webbplats.