Arbetsplats till alla

Ska en modern arbetsplats ha en arbetsplats per medarbetare – om alla ändå inte är där?

Svar

Hur arbetsplatsen är organiserad är en fråga som arbetsgivaren måste ta ställning till. Det som är viktigt före beslut är att göra en risk- och konsekvensanalys ur ett arbetsmiljöperspektiv så att beslutet inte leder till ohälsa. En sådan analys ska göras gemensamt med den fackliga part arbetsgivaren har kollektivavtal med.