Arbetstider på distans

Hur mycket kan jag som chef styra arbetstiderna för de som arbetar på distans?

Svar

Som chef behöver man ta ställning till vad som är viktigt, utifrån den verksamhet som bedrivs: Är det att finnas tillgänglig under vissa tider eller kan medarbetaren själv avgöra när arbetet utförs – är det resultatet som är det viktiga.

Det är arbetsgivaren som har rätt att bestämma, men som chef bör du ha en dialog med medarbetarna för att få fler perspektiv belysta.