Bristande tillit

Hur kan jag som chef hantera min egen bristande tillit till mina medarbetare?

Svar

Karin Zingmark: Jag skulle ställa mig själv frågan varför jag inte kan lita på medarbetarna. Är målen inte tydliga nog? Har vi bristande uppföljning? Finns glädjen i samarbetet, firar vi saker vi gör bra? Hur ser min relation ut till medarbetarna, känner jag dem utöver själva yrkesrollen? Om de inte öppnar upp för mig kan det handla om att jag inte öppnat upp för dem, så där bör man också rannsaka sin egen inställning till relationer i arbetslivet. Tillit tar tid, men det är bland det viktigaste för ledarskap idag!

Leif Denti: Vi litar på någon i den utsträckningen vi tror att de har kapacitet och kompetens att självmant utföra sitt uppdrag. Så satsa på att bygga upp den kompetensen.