Distansarbete för några

En del av mina medarbetare har arbetsuppgifter som kan utföras på distans, andra måste vara på plats. Hur ska jag hantera det?

Svar

Ur ett arbetsrättsligt perspektiv behöver du ta utgångspunkt i anställningsavtalet. Är det kontoret som är arbetsplats? Har medarbetarna förtroendearbetstid? Behöver ni reglera rätten att arbeta på distans i ett distansarbetsavtal?

Ytterst är det verksamhetens behov som avgör var arbetet ska utföras. Det innebär att vissa medarbetare kan arbeta från annan plats än kontoret. Det som är viktigt som chef är att vara lyhörd, ha en dialog och att vara öppen för att överväga att anpassa arbetet utifrån dagens förutsättningar. Det finns ingen skyldighet att behandla alla lika samtidigt som olikheter behöver kunna motiveras, för att undvika avundsjuka eller påståenden om kränkande särbehandling.