Fördelning tid hemma/kontor

Hur ska vi som arbetsgivare tänka kring fördelning av tid hemma och på kontor?

Svar

Ur ett arbetsrättsligt perspektiv är det viktigt ta ställning till hur den framtida organisationen ska se ut. Ska det vara en möjlighet för medarbetarna att arbeta på distans eller är det ett krav?

Om arbetsgivaren vill genomföra en förändring som påverkar arbetstagarnas anställningsavtal måste primärförhandlingar genomföras enligt § 11 i medbestämmandelagen innan beslutet tas. Sedan måste anställningsavtalen ändras så att det framgår i vilken utsträckning arbete ska ske från kontoret respektive på distans. Den arbetstagare som inte accepterar förändringen kan sägas upp på grund av arbetsbrist.

En annan väg att gå är att låta distansarbete vara frivilligt, i den mån verksamheten klarar det. Eftersom även detta är en organisationsförändring ska den förhandlas före beslut.

Ledarna rekommenderar att riktlinjer för distansarbete tas fram som beskriver vad som avses med distansarbete. De generella riktlinjerna kompletteras sedan med individuella överenskommelser för de som ska arbeta på distans. Se mer på sidan Frivilligt distansarbete.