Göra kontoret attraktivt

Hur kan vi som chefer och arbetsgivare göra det attraktivt för medarbetarna att vara på kontoret?

Svar

Karin Zingmark: Jag tror på en kombination av att locka fram passion från medarbetare inför det gemensamma uppdraget vi har samt att investera tid i relationsbyggande aktiviteter så att vi lär känna varandra på riktigt. Lägg därtill fokus på gemensamma mål, struktur i uppföljning och att lära sig av misstag samt fira framgångar tillsammans i form av sociala aktiviteter. Utöver det behöver kontoret utformas så att det blir ännu mer bekvämt och trevligt att arbeta där jämfört med att arbeta hemma eller på café.

Leif Denti: Människor har grundläggande behov av att befinna sig i ett sammanhang, så det blir nog inte så svårt. Jag tror att framtidens kontor är utformade som upplevelser, med gröna ljusa öppna ytor som bjuder in till samtal, och icke att förglömma: gott kaffe.