Kreativa hybrida team

Hur kan man som chef och ledare skapa kreativa team i det nya hybrida?

Svar

Karin Zingmark: Kreativitet och innovation händer när människor känner energi för uppdraget och när det inte finns oro och rädslor kopplade till att göra fel. Så fokusera på det tillitsbaserade ledarskapet, där du som ledare öppnar upp och visar sårbarhet så att andra ser att det är ok att göra fel. När människor känner att de är i ett sammanhang som är vänligt och tillåtande brukar kreativa lösningar flöda. Detta gäller förstås oavsett om man jobbar i kontor eller på distans, men i hybrida arbetsliv blir vikten av passion för uppdraget ännu viktigare i kombination med relationsbyggande kommunikation och dialog. Rent praktiskt behöver ni också lära er att använda tekniken för att designa och leda kreativa möten digitalt.