Kreativitet på distans

Finns det stöd för påståendet att kreativitet och innovation blivit lidande under pandemin? Att det inte går att kreera på distans?

Svar

Karin Zingmark: Jag är övertygad om att det handlar om att vi behöver bli bättre på att använda tekniken rätt. Att designa och facilitera digitala workshops är en ny kunskap för många ledare och här handlar det om att vara nyfiken, testa och lära sig nya sätt att samarbeta. Genom att använda möjligheten för små grupprum, digitala whiteboards, samskapande via exempelvis Mentimeter med mera kan man ibland komma mycket längre digitalt än vi gjorde i våra fysiska mötesrum.

Leif Denti: Det går att kreera på distans men man måste tänka på vilken organisation man är. Produktbolag i tech-branschen, som har sin produkt färdig att kodas vidare på, på en gemensam yta, verkar det fungera bra för. Om verksamheten mer handlar om människa till människa är jag inte säker på att det fungerar lika självklart. Varning för att kopiera distansarbetsmodellen från Spotify et al, bara för att det fungerar för dem. Våga överge teams. Testa nya verktyg. Lär av er själva och experimentera med olika former, så kommer ni hitta rätt.