Ledarskap efter pandemin

Vilka nya krav ställs på chefer och ledare post pandemi?

Svar

Karin Zingmark: Vi behöver gå från kontroll till tillit, med fokus på mål och resultat snarare än hur resultatet ska uppnås. Mycket energi behöver läggas på att bygga kultur och skapa en känsla av sammanhållning genom gemensamt inspirerande uppdrag och värderingar som genomlevs. Alla – både chefer och medarbetare – behöver vässa sin kommunikativa kompetens för att lyssna, föra dialog och bygga relationer med hjälp av tekniken vi alla har tillgänglig idag.

Leif Denti: Håller med Karin, och det är också viktigt att skapa ett ”varför”. Våga vara existentiella. Varför finns vi? Vem skulle sakna oss om vi inte längre fanns? Varför skulle de sakna oss? Människor vill ha svar på de här frågorna och det skapar en starkare kraft än vad du tror.