Medarbetarskap efter pandemin

Vilka nya krav ställs på medarbetarna i den hybrida tillvaron? Självledarskap?

Svar

Karin Zingmark: Självledarskap blir A och O, så att man kan prioritera sin tid och fokusera på rätt saker samt hantera risker kopplat till ständig uppkoppling. I detta ligger fokus på hälsa och välmående, att man rör på sig fysiskt, tar tid för ordentliga pauser samt säkerställer att stänga ner och koppla bort jobbet. Medarbetare behöver dessutom vässa sin kommunikativa kompetens för att undvika både social och professionell isolering.

Leif Denti: Självledarskap och medarbetarskap. Att se till att kollegan mår bra och att hjälpa hen att lyckas med sina uppdrag kommer också bli allt viktigare.