Professionell isolering

Vad är professionell isolering och vilka är tecknen?

Svar

Leif Denti: Professionell isolering är att tappa förståelsen för den organisatoriska kontext man befinner sig inom. Att uppleva att man gör ungefär samma saker varje dag, att karriären gått i stå, att framtiden är oklar. Det kan vara svårt att identifiera tecknen – en dag kanske medarbetaren spontant säger upp sig. För att minska professionell isolering kan man arbeta med att öka känslan av meningsfullhet, alltså ett tydligt ”varför”. Skvaller är viktigt för oss – avsaknaden av skvaller gör oss professionellt isolerade. Se till att arrangera många fysiska träffar där medarbetarna får träffas avslappnat och spontant – det så kallade ”tredje rummet”.