Social isolering

Vad är social isolering – vilka tecken ska jag vara observant på?

Svar

Leif Denti: Social isolering är när vi tappar vår upplevelse av att vara involverade i ett socialt sammanhang. Tecken som kan visa på att någon börjar uppleva social isolering är tillbakadragenhet, passivitet och en leverans på en lägre nivå. Introverta verkar drabbas hårdare än extroverta av social isolering. Ta omedelbart ett samtal med personen för att utforska åtgärder och beteenden som skulle kunna bryta spiralen.