Spontan kreativitet

Mycket kreativitet uppstår spontant, kring kaffeautomaten eller spontana samtal. Finns forskning kring det?

Svar

Karin Zingmark: Jag vill slå ett slag för digital kommunikation, där man kan vara precis lika spontan om man bara testar sig fram till nya sätt att mötas. Vi har mycket att lära av den yngre generationen, som umgås på ett avslappnat sätt med tekniken. Inför omvänt mentorskap, där era yngre kollegor kan lära den äldre generationen hur man åstadkommer det viktiga kaffemaskinssnacket digitalt.

Leif Denti: Ja, det finns forskning både från sociologiskt håll, som tittar på tech-hubbars framgångar, och metaanalyser över forskningen på organisationer från 1960-talet och framåt, som visar på vikten av att kommunicera brett internt. Det är viktigt för nytänkandet, för att få inspiration utifrån och så vidare.