Tillit till medarbetarna

Som chef känner jag förtroende för att vissa medarbetare sköter sina arbetsuppgifter på distans, medan andra inte verkar göra vad de ska. Hur hanterar jag det?

Svar

I praktiken är det egentligen inte någon större skillnad från att du haft medarbetarna fysiskt närvarande. Genom att ha en nära dialog med varje medarbetare kan du avgöra om din känsla bekräftas. Oavsett om du leder på distans eller är det lika viktigt att du är tydlig med dina förväntningar och måluppfyllnad, liksom uppföljning för att stämma av om arbetet löper på som planerat. Om din medarbetare inte uppfyller kraven i anställningen måste hen medvetandegöras om detta och få förklarat vad som behöver göras. Det kan hända att medarbetaren inte har förutsättningar att göra vad hen ska – då behöver ni resonera om orsaker och eventuella lösningar.