Tvinga medarbetare till kontoret

En av mina medarbetare är orolig för smitta och vill inte vara med på fysiska möten. Kan jag som chef kräva att hon är med?

Svar

Som chef med ett arbetsmiljöansvar ska du beakta dina medarbetares oro och tillsammans med dem se över om det går att anpassa arbetsuppgifterna för att minska oron. Om du som arbetsgivare bedömer att den fysiska närvaron är nödvändig kan du se över om det finns andra åtgärder som kan vidtas för att begränsa smittspridning, exempelvis god ventilation och goda möjligheter att hålla avstånd.