Utmaningar för ledarskapet

Vilka är de största utmaningarna för chefer i det nya arbetslivet?

Svar

Karin Zingmark: Jag är orolig för att vi snabbt kommer falla tillbaka i gamla mönster, och därmed missa alla fördelar med hybrida arbetsmiljöer såsom balans i livet för medarbetare, möjlighet att rekrytera talanger oavsett fysisk plats, och mindre pendling till fördel för vår planet. Om chefer återgår till kontorsarbete signalerar det att det är där vi fattar beslut, får möjlighet att påverka och visa oss ambitiösa. Chefer måste ändra både beteende och arbetssätt, och det är aldrig enkelt utan kräver energi och medvetet arbete.

Leif Denti: Det är för tidigt för att säga något om framtiden anser jag. Vi har precis kommit ut ur pandemin, där vi skaffat oss en erfarenhet av att arbeta digitalt. Många vill tillbaka till kontoret, men pendeln kommer svänga flera gånger från digitalt till fysiskt under de kommande åren. Vi kommer lösa det, det är jag säker på. Då kommer vi hitta en ännu bättre position i arbetslivet där vi drar fördel av det bästa från det digitala och det fysiska!