Arbetsmarknad och höjd beredskap

Vad händer på arbetsmarknaden om regeringen skulle besluta om förhöjd beredskap?

Svar

Vid höjd beredskap kan regeringen besluta att beredskapslagen ska börja gälla. En tillämpning av beredskapslagen kan bland annat innebära att några av de arbetsrättsliga lagarna eller delar av dessa lagar inte ska tillämpas och ett förbud mot fackliga stridsåtgärder i vissa fall. Förutom beredskapslagen finns också kollektivavtal på alla sektorer på arbetsmarknaden som kompletterar lagen. Beredskapslagen är från 1987 och en översyn av regelverket pågår.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.