Vad innebär krigsplacering?

Vad innebär krigsplacering?

Svar

Om du är anställd i stat, kommun, region eller samhällsviktigt företag kan du bli krigsplacerad. Krigsplacering är en planeringsåtgärd och arbetsgivaren kan vid vilken tidpunkt som helst under anställningen besluta om en sådan placering. Den enskilde är dock inte skyldig att tjänstgöra i sin krigsplacering förrän beslut om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt har fattats.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.