Lönekollen – om statistiken

Lönekollen: Vad baseras Lönekollens statistik på?

Svar

Lönekollens statistik baseras på cirka 29 000 löneuppgifter som samlats in via enkätsvar från Ledarnas yrkesverksamma medlemmar under hösten 2019. Det är 2019 års lönenivå som visas. I löneuppgiften ingår fast kontant månadslön, rörliga lönedelar och värdet av skattepliktiga förmåner.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.