Lönekollen – om statistiken

Lönekollen: Vad baseras Lönekollens statistik på?

Svar

Lönekollens statistik baseras på cirka 31 500 löneuppgifter som samlats in via enkätsvar från Ledarnas yrkesverksamma medlemmar under hösten 2020. Det är 2020 års lönenivå som visas. I löneuppgiften ingår fast kontant månadslön, rörliga lönedelar och värdet av skattepliktiga förmåner.

Vid höstens enkätinsamling hade alla chefer ännu inte fått sin lön reviderad för år 2020 då pandemin medfört att avtalsrörelse och lönerevisionsarbetet i många branscher pausades. Skillnaden i lönenivåer är därför inte så stor jämfört med år 2019.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.