Allmän till särskild visstid

Får man räkna in den tid man jobbat i en allmän visstidsanställning när man ska bedöma om en särskild visstidsanställning ska gå över till en tillsvidareanställning?

Svar

Ja, det stämmer. Utgångspunkten är att en särskild visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning efter tolv månader, men även tid i allmän visstidsanställning efter den 1 mars 2022 får tas med vid beräkningen. Tid i allmän visstidsanställning före den 1 mars 2022 ska inte räknas med.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.