Hyvling

Vad innebär de särskilda turordningsreglerna vid sänkt sysselsättningsgrad, så kallad hyvling?

Svar

En arbetsgivare som vill sänka sysselsättningsgraden för redan anställda måste fortsättningsvis erbjuda den som har kortare anställningstid en sänkning, framför den med längre anställningstid. Ett erbjudande med lägre sysselsättningsgrad ska lämnas före erbjudande med högre sysselsättningsgrad.

Den som accepterar ett erbjudande med lägre sysselsättningsgrad har rätt till en omställningstid som innebär att den tidigare sysselsättningsgraden och lönen gäller under motsvarande uppsägningstid, dock längst tre månader.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.