Inhyrd

Stämmer det att den som är inhyrd nu kan få en anställning hos inhyraren?

Svar

Om ett företag hyr in personal från ett bemanningsföretag ska företaget erbjuda den inhyrde en tillsvidareanställning om hen arbetat på samma ställe i mer än 24 månader under en treårsperiod. Den inhyrda personen kan välja att inte anta erbjudandet om tillsvidareanställning och istället få rätt till två månadslöner. Personen kan sedan fortsätta att vara inhyrd.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.