Sakliga skäl

Vad innebär förändringen att saklig grund ändras till sakliga skäl vid uppsägning?

Svar

Arbetsgivaren ska även fortsättningsvis motivera att en anställning upphör genom att ange sakliga skäl. Sakliga skäl för uppsägningen kan vara arbetsbrist eller personliga skäl. Den förändring som införs innebär ett större fokus på själva avtalsbrottet och mindre hänsyn till arbetstagarens personliga intressen, såsom försörjningsplikt eller möjlighet att hitta annan anställning.

Ytterligare en nyhet är att den som omfattas av kollektivavtal kan omfattas av särskilda regler i kollektivavtalet som tydliggör vad som ska utgöra sakliga skäl.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.