Turordning

Jag är sist anställd i ett företag med 20 anställda. Kan de nya turordningsreglerna göra att jag får vara kvar även om företaget tvingas till uppsägningar på grund av arbetsbrist?

Svar

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller enligt LAS den så kallade ”sist in, först ut”-principen. De nya turordningsreglerna innebär dock att en arbetsgivare, oavsett storlek, kan undanta tre arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Det gör i sin tur att det inte behöver bli du som sägs upp även om du har kortast anställningstid, förutsatt att du bedöms ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

För att förhindra missbruk av undantaget införs en tremånadersspärr som innebär att det måste passera tre månader från de sista uppsägningarna innan en arbetsgivare kan utnyttja undantaget igen.

På stora delar av arbetsmarknaden finns dock kollektivavtal som ersätter denna bestämmelse. Du behöver därför ta reda på om ni har kollektivavtal på arbetsplatsen för att veta vad som gäller i den aktuella situationen.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.