Hur länge

Hur länge kan jag få ekonomiskt stöd för studier?

Svar

Du kan få stödet i 44 veckor men längre tid om du studerar på deltid. Studierna kan vara på heltid eller deltid; 60, 50, 40 eller 20 procent, och ska pågå i minst fem veckor som inte behöver vara sammanhängande.

All information om omställningsstudiestödet hittar du på csn.se.