Omställningsstudiestöd arbetssökande

Kan även den som är arbetssökande få omställningsstudiestöd?

Svar

Ja, om du arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna och du även i övrigt uppfyller villkoren.

All information om omställningsstudiestödet hittar du på csn.se.