Vem betalar

Vem betalar ut de ekonomiska stöden för att studera?

Svar

Centrala studiestödsnämnden CSN betalar ut det offentliga omställningsstudiestödet.

Om ditt företag tillhör en omställningsorganisation är det den organisationen som betalar det kompletterande studiestödet. En förutsättning för att få det kompletterande studiestödet är att CSN beviljat omställningsstudiestöd.

En förutsättning för att ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN är att en registrerad omställningsorganisation lämnat ett yttrande som innebär att det du vill studera stärker din ställning på arbetsmarknaden.

All information om omställningsstudiestödet hittar du på csn.se.