Anonymitet

Vem är det som bestämmer om visselblåsaren inte förblir anonym efter genomgången utredning?

Svar

Huvudregeln är att man inte får röja identiteten på den som rapporterat missförhållande. Dock får man vidarebefordra uppgifter till personalfunktionen för arbetsrättsliga åtgärder eller polisanmälan liksom om den rapporterande samtycker till röjande. Man får även röja identiteten på den rapporterande om hen medvetet gjort en falsk rapportering.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.