Återkoppling

Hur sker återkoppling till en anonym person?

Svar

Skyddet innebär att identiteten inte obehörigen får röjas. Det innebär att den som tar emot rapporten kan ta del av identiteten.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.