Intern eller extern funktion

Måste man ha extern funktion för visselblåsning?

Svar

Det viktiga är att rapporteringen hanteras av en oberoende och självständig person. Den måste inte vara extern men den måste vara oberoende och självständig.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.