Ledarnas hjälp

Vad kan Ledarna göra för en chef som blir avstängd på grund av visselblåsning?

Svar

I vissa fall blir den chef som blivit visselblåst även avstängd. Det finns dock sällan skäl för att stänga av någon på grund av en visselblåsning eller på grund av en utredning om det visselblåsning handlar om.

I de fall som arbetsgivare saknar arbetsrättsligt stöd för en avstängning kan Ledarna påkalla förhandling och framställa krav på skadestånd. Målet är att avbryta avstängningen så fort som möjligt, då det kan vara svårt för en chef att komma tillbaka till jobbet som chef även då det inte fanns skäl för vare sig avstängning eller visselblåsning.

I de fall det inte går att komma tillbaka till sin chefsroll kan Ledarna stötta i diskussioner med arbetsgivaren om att få en annan tjänst alternativt träffa en överenskommelse om avslut. För det fall man inte kommer överens och arbetsgivaren väljer att avsluta anställningen kan Ledarna företräda medlemmen i förhandlingar med arbetsgivaren.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.