Privat och offentlig sektor

Är det skillnad mellan privat och offentlig sektor gällande visselblåsning?

Svar

Utgångspunkten är att reglerna är desamma, men det finns några undantag. Lagen gäller exempelvis inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller information som rör nationell säkerhet hos myndigheter inom försvars- och säkerhetsområdet.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.